Thông tin quy hoạch

Quy hoạch Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 1.875ha

Quy hoạch Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 1.875ha

Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ có quy mô nghiên cứu 1.875ha nằm trên địa bàn xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Tp.HCM.