Phân tích - Nhận định

Vì sao nên phát triển Tp.HCM về hướng Gia Định - Củ Chi?

Vì sao nên phát triển Tp.HCM về hướng Gia Định - Củ Chi?

Đề xuất nghiên cứu lại ý tưởng của các nhà quy hoạch trước đây về định hướng phát triển đô thị chủ đạo của Tp.HCM vừa được Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) gửi lên UBND Tp.HCM